Oferta:

Świadczymy usługi na zlecenie klientów indywidualnych oraz firm, z zakresu geodezji klasycznej i inżynieryjnej:
 
 
- Geodezyjna obsługa budynków, budowli kubaturowych i liniowych na każdym etapie, od projektu do inwentaryzacji
- Mapy do celów projektowych
- Tyczenie działek ewidencyjnych
- Tyczenie i inwentaryzacja budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
- Obmiary lokali
- Pomiary i obliczenia mas ziemi (zwałowisk, wykopów)
- Tworzenie numerycznych modeli terenu
- Pomiary pionowości szybów windowych, kominów, wież itp.
- Pomiary profili podłużnych i poprzecznych
- Kalibracja i wektoryzacja rastrów
- Inne, niestandardowe pomiary i opracowania
Copyright ©2020 GeoS Usługi Geodezyjnae, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 10881